Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα soandjos.gr με διακριτικό τίτλο ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ, που εδρεύει στο Ξηροπόταμο Δράμας, με Α.Φ.Μ. 144229864

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Από τις 25 Μαΐου 2018, μετά την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (καλούμενος εφεξής «Κανονισμός») για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ως επισκέπτης και χρήστης της ιστοσελίδας μας καθώς και ως υποψήφιος πελάτης μας θεωρείστε «υποκείμενο των δεδομένων», καθώς μας παρέχετε εκούσια προσωπικές σας πληροφορίες κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τις οποίες αντιμετωπίζουμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας και ειδικότερα για το είδος και τον τρόπο επεξεργασίας τους, το σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους, το χρόνο διατήρησής τους, τους αποδέκτες αυτών, τον τρόπο προστασίας τους, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών.

Η παρούσα Πολιτική είναι δημόσια και εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διακριτικός τίτλος: ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΦΜ: 144229864

Έδρα: Ξηροπόταμος Δράμας, 66100

Τηλέφωνο: +30 6946810043

Email: info@soandjos.gr

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή αν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας είτε με αποστολή email στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υποκείμενα δεδομένων

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας απευθύνονται σε ένα γενικό κοινό, δε στοχεύουν σε παιδιά και δε συλλέγουμε -εν γνώση μας- προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών. Σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή πληροφοριών από άτομο κάτω των 15 ετών η δεσμευόμαστε – με την επιφύλαξη θεμελίωσης νομικών αξιώσεων- να διαγράψουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες, εκτός και αν ο γονέας ή κηδεμόνας του ανηλίκου μας παράσχει συγκατάθεση ως προς την επεξεργασία τους.

Δε φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δηλώσει ψευδή στοιχεία.

Είδη προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και που επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας είναι τα απαραίτητα για τον εκάστοτε σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση και είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τον αντίστοιχο τρόπο συλλογής αυτών ως εξής:

Α) Δεδομένα που καταχωρείτε στη Φόρμα Επικοινωνίας

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να καταχωρήσετε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση email σας. 

Παρακαλείστε στο μήνυμά σας να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να μη περιλαμβάνετε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Β) Δεδομένα που καταχωρείτε στη Φόρμα Εγγραφής και Σύνδεσης στην Ιστοσελίδα

Αν επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να καταχωρήσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας (σταθερό ή κινητό) και έναν κωδικό πρόσβασης (password), καθώς και να επιλέξετε εάν είστε ή όχι επαγγελματίας του κλάδου. Αφότου εγγραφείτε, μπορείτε να επεξεργαστείτε το λογαριασμό σας και να καταχωρήσετε την διεύθυνσή σας.

Γ) Δεδομένα που καταχωρείτε στη Φόρμα Newsletter

Αν επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter, καταχωρείτε τη διεύθυνση email σας και το όνομα σας.

Δ) Δεδομένα που καταχωρείτε στην αγορά προϊόντων

Αν επιλέξετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν έχετε την δυνατότητα να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ή να κάνετε την αγορά ως επισκέπτης. Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς του προϊόντος επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής αυτού μέσω Viva Wallet ή Paypal ή Piraeus Bank ePOS Paycenter ή Αντικαταβολή.

Cookies

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και με σκοπό την αποτελεσματικότητα αυτής συλλέγουμε από εσάς ανωνυμοποιημένες πληροφορίες αναγνώρισης χρηστών (όπως την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προσπάθειες εγγραφής και σύνδεσης κλπ.), χρησιμοποιώντας τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγείται και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη και η αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή χρήση της ιστοσελίδας μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας έτσι ώστε να αποκλείει αυτά τα cookies, αλλά στην περίπτωση αυτή κάποια τμήματα του ιστοτόπου μας δεν θα λειτουργούν ορθά.

Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας αναλόγως του τρόπου συλλογής αυτών είναι:

α) η διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας, η εκπλήρωση τυχόν αιτημάτων σας και η διαχείριση τυχόν παραπόνων σας (για τα δεδομένα που καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας ή κατά την αποστολή email σε εμάς ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας),

β) η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών μας (για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εγγραφής στην ιστοσελίδα μας και αγοράς προϊόντων),

γ) η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία ή νομοθεσία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της αγοράς προϊόντων),

δ) η ενημέρωσή σας για τη δραστηριότητα και δικές μας προσφορές με την αποστολή email (για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της αίτησης εγγραφής στο newsletter) και

ε) η εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής (για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω χρήσης αρχείων cookies).

Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς γίνεται νομίμως βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

Α) Συγκατάθεση

Όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας ή συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας ή εγγράφεστε στο newsletter ή αγοράζετε προϊόντα, καταχωρείτε τα δεδομένα σας εκούσια με ρητή συγκατάθεση, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Δυνάμει του άρθρου 4 του Κανονισμού ως «συγκατάθεση» νοείται κάθε ένδειξη βουλήσεως του υποκειμένου των δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας χωρίς αιτιολογία με σχετική δήλωσή σας προς εμάς. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας ενημερώσετε με αποστολή σχετικού email σε μία εκ των ανωτέρω διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα έχει ως συνέπεια τη μη δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας και εκπλήρωσης των αιτημάτων σας από εμάς, ενώ δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα βάσει χορηγηθείσας συγκατάθεσης μέχρι την στιγμή της ανάκλησης αυτής. 

Αναφορικά με τη χρήση των απολύτως απαραίτητων cookies, δεν απαιτείται η συγκατάθεση από το χρήστη, καθώς είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου μας και κατ’ επέκταση την προστασία του εννόμου συμφέροντος.

Β) Σύμβαση

Σε περίπτωση που αγοράσετε κάποιο προϊόν και προκειμένου να παρέχουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας, ενεργούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας επί τη βάση και στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

Γ) Εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων

Σε περίπτωση που αγοράσετε κάποιο προϊόν και προκειμένου να παρέχουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από τη φορολογική νομοθεσία ή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Δ) Έννομο Συμφέρον

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, τη διαχείριση τυχόν παραπόνων σας και τη διαχείριση κινδύνων από τυχόν αθέτηση υποχρεώσεων.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση του απορρήτου και του καθήκοντος εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Δεν κοινοποιούμε σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει προς επεξεργασία, εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:

Α) Σε εκτελούντες την επεξεργασία

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού «εκτελών την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενες με εμάς αξιόπιστες εταιρείες που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και διενεργούν την επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό μας, δυνάμει μεταξύ μας σύμβασης και βάσει οδηγιών μας, αφού πρωτίστως έχουν παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σε εναρμόνιση με το άρθρο 28 του Κανονισμού, οι οποίες είναι οι εξής:

1) Η εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με την επωνυμία «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑCS Μ.Α.Ε.Ε.» που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής (οδός Ασκληπιού 25) με τηλέφωνο 210-8190000 και email: info@acscourier.gr

Β) Για εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο αποδέκτη ή τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, μόνο εάν και εφόσον προβλέπεται η εν λόγω κοινολόγηση ως αναγκαία για συμμόρφωση με τυχόν ισχύουσα νομοθεσία, εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κρατικών αιτημάτων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την ανταπόκριση σε νόμιμα αιτήματα των κρατικών αρχών. Σε περίπτωση που υφίσταται τέτοια νομική υποχρέωση, θα ενημερώνεστε σχετικά. Οι εν λόγω διαβιβάσεις γίνονται εφόσον ληφθούν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Τρίτα Μέρη

Προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας, συνεργαζόμαστε με άλλους διαδικτυακούς τόπους-τρίτα μέρη και συγκεκριμένα την Viva Wallet και την Paypal. Ειδικότερα, αφότου ο χρήστης συνδεθεί στο λογαριασμό του και επιλέξει την αγορά προϊόντος, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής αυτού μέσω Viva Wallet ή Paypal ή Αντικαταβολή.

Όταν πληρώνετε μέσω τρίτων διαδικτυακών τόπων, δηλαδή είτε Viva Wallet είτε PayPal, θα ανακατευθυνθείτε στους αντίστοιχους ιστότοπους για να πραγματοποιήσετε μέσω αυτών την πληρωμή. Στη συνέχεια, μετά την πληρωμή σας θα ανακατευθυνθείτε ξανά στον ιστότοπό μας.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω τρίτων διαδικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου τους.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την εμάς, ως υπευθύνου επεξεργασίας και από τους εκτελούντες την επεξεργασία, για το ελάχιστα δυνατό χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών επεξεργασίας τους, βάσει του ισχύοντος ανά περίπτωση νομικού πλαισίου, εκτός και αν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκπλήρωση τυχόν έννομης υποχρέωσής μας.

α) Στην περίπτωση που συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να απαντηθούν από εμάς τα αιτήματά σας, με ανώτατο χρονικό διάστημα το ένα (1) έτος.

β) Στην περίπτωση που συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να διαγράψετε το λογαριασμό σας.

γ) Στην περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής newsletter, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη, οπότε και θα επανεξετάζεται η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε βέβαια να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή ότι πλέον δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε newsletter με αποστολή σχετικού email στις ανωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

δ) Στην περίπτωση που καταχωρήσετε τα δεδομένα σας κατά την αγορά προϊόντων, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, για φορολογικούς σκοπούς.

Μετά το πέρας των άνω ορισθέντων χρονικών διαστημάτων ή σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά με ασφαλή τρόπο, με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσής μας να τα διατηρήσουμε.

Δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε έχετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α) Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ενημερωθείτε για πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών.

Β) Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση δεδομένων σας που είναι ανακριβή ή ελλιπή και θα προβούμε στην άμεση διόρθωση ή συμπλήρωσή τους.

Γ) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και θα προβούμε στην άμεση διαγραφή τους, εκτός εάν απαγορεύεται λόγω έννομης υποχρέωσής μας. Στην τελευταία περίπτωση θα σας εξηγήσουμε το λόγο της μη δυνατότητας διαγραφής.

Δ) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εμάς, πλην της αποθήκευσης.

Ε) Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη λήψη των δεδομένων σας σε δομημένη, εύκολα αναγνώσιμη μορφή και τη διαβίβαση αυτών σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εκτός και αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω έννομης υποχρέωσης μας.

ΣΤ) Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν υφίστανται νόμιμοι λόγοι που δικαιολογούν την επεξεργασία.

Ζ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των δεδομένων σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής είναι τα ακόλουθα: www.dpa.gr | Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23 | +30 210 6475600 | Φαξ: +30 210 6475628 | complaints@dpa.gr

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας κατόπιν σχετικού ρητού αιτήματός σας προς εμάς είτε α) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας είτε β) με την αποστολή email στις ανωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εμείς θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατό, λαμβανομένης υπόψιν της περιπλοκότητας του αιτήματος.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας, ενδέχεται να λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, προτού ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 2 του Κανονισμού.

Ασφάλεια επεξεργασίας

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία (μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραποίηση, καταστροφή ή παραβίαση). 

Τα εν λόγω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ορίζονται σε εσωτερικές Πολιτικές μας και εφαρμόζονται, ενώ επανεξετάζονται και τροποποιούνται εάν και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Σας ενημερώνουμε ότι κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένα που παρέχετε χρησιμοποιώντας ασύμμετρη και συμμετρική κρυπτογράφηση και κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά τους χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία ασφαλείας που ονομάζεται Secure Sockets Layer, εν συντομία SSL. Η τεχνολογία SSL κρυπτογραφεί τις πληροφορίες πριν την ανταλλαγή τους μέσω του Διαδικτύου μεταξύ της συσκευής του χρήστη και των κεντρικών συστημάτων μας, καθιστώντας τες ακατανόητες στους μη εξουσιοδοτημένους με αποτέλεσμα κατά αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μεταδίδονται. Όλη η κίνηση είναι κρυπτογραφημένη με SSL (πρωτόκολλο TLS 1.2) και το μήκος του κλειδιού είναι 2048 bits (SHA256withRSA). Επίσης, κρυπτογραφούνται τα στοιχεία που καταχωρείτε για την πρόσβαση στο λογαριασμό σας (email και κωδικός πρόσβασης). Κατά συνέπεια, μόνο εσείς γνωρίζετε τον κωδικό που έχετε καταχωρήσει και όχι εμείς και είστε εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του.

Τροποποιήσεις παρούσας Πολιτικής

Δύναται να τροποποιήσουμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση και για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν.

Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας ενημερώνουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για εκδίκαση τυχόν διαφορών σχετικά με τα δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.